Stavební povolení na plot

Ploty oddělují jednotlivé pozemky a lze se bez nich jen těžko obejít. Budou nutné u rodinných domů, rekreačních objektů nebo jiných staveb, kde je nutné určit přesné hranice. Nedílnou součástí takových plánů musí být znalost legislativy. Jak by řekl klasik, neznalost zákona neomlouvá. Jednoduše, pokud máte správné informace, předejdete do budoucna možným sporům s úřady. Pojďme se podívat na problematiku stavebního povolení v případě plotů. Dobrou zprávou je, že administrativa obvykle není náročná a v řadě případů ji vlastně vůbec nemusíte řešit. Co všechno říkají na toto téma paragrafy?

HK ploty

Kdy nepotřebujete stavební povolení?

Zákony mluví jasně, v určitých případech nebude stavební povolení na plot nutností a na složité úřední jednání se naštěstí chystat nemusíte. Rozhodující kritéria budou konkrétní výška plotu nebo jeho umístění vzhledem k veřejným komunikacím. Zajistit stavbu nemusí být jednoduché například tehdy, když se nachází pozemek v památkově chráněné zóně města či obce. Za jistých podmínek může být plot zařazen mezi tzv. drobné stavby a nemusíte jej ohlašovat stavebnímu úřadu nebo žádat o územní souhlas. V případě drobných staveb není dle stavebního zákona vyžadováno povolení. Jaké případy to jsou?

  • Celková výška plotu bude nižší než dva metry a není vyžadována žádná terénní úprava.
  • Oplocení přímo nesousedí s chodníkem nebo nějakou jinou veřejně přístupnou komunikací.
  • V případě, že jde o novostavbu, je povolení plotu běžně součástí jejího stavebního povolení.
  • Zásadní je, aby plot nebyl v památkově chráněné oblasti, jinak se žádá vyjádření památkářů.

Co se stane s nepovolenou stavbou?

Pokud byste stavební povolení na plot od příslušného úřadu potřebovali a neměli ho, můžete dostat pokutu. V krajním případě se započne řízení o odstranění stavby, plot byste tedy museli strhnout a po úspěšně absolvované žádosti postavit znovu. Je proto lepší, když jsou na začátku všechny právní aspekty v pořádku a můžete se pustit do díla. Pozor, pokud bude mít stavba například 1,5 metru výšky, ale bude sousedit s chodníkem, je to už tzv. stavba jednoduchá a v jejím případě je tedy nutné se stavebním úřadem komunikovat a patřičně své plány zdokumentovat.

Jaké věci vyžaduje stavební úřad?

Pokud bude plot vyšší než dva metry, zasáhne k chodníku nebo stavba vyžaduje nějaké terénní úpravy, úřední povolení bude nutné. Jak začít? Stavební povolení na plot může vyžadovat souhlas dopravních orgánů nebo sousedů, ale také stavebního úřadu. Ten by samozřejmě měl znát podrobnosti, nestačí jen sdělit, že se chystáte oplotit pozemek a preferujete plot z betonu. Základní popis bude pro úředníky klíčovým vodítkem, jestli dostanete příslušné razítko či nikoliv. V některých případech může být plot zamítnut, pokud barva neodpovídá okolnímu prostředí, může záležet i na rozhodnutí památkářů. Otevírá se tak prostor ke změnám plánu. Nezapomeňte se ptát, pokud si nejste v nějakém rozhodnutí jistí. Pracovníci stavebního úřadu vám vše potřebné vysvětlí. Je to jejich každodenní práce.

Dohoda se sousedy je lepší

V některých případech není bezpodmínečně nutné, abyste sousedy informovali o svých plánech. Pokud budou moci i nadále vykonávat své vlastnické právo, tedy postavíte plot ve výšce do dvou metrů na svém pozemku a nezamezujete možnosti vstupu na jejich parcelu, o žádném právním sporu nemůže být řeči. Dobré sousedské vztahy ale předpokládají diskuzi na podobné téma a rozumnou domluvu, vždy se vám hodí mít v rukou písemný souhlas se stavbou. Majitelem plotu je vždy ten, kdo stavěl, respektive platil a je za tuto stavbu zodpovědný, příslušná vyhláška mluví naprosto jasně (například pokud by došlo ke zranění kolemjdoucích). Pokud je vlastnictví nejednoznačné, pak se musí obě strany dohodnout. Ploty jsou mezi jednotlivými pozemky nutností, která udržuje vztahy na úrovni.

Jaká je žádost o územní řízení?

Zahájení územního řízení je předpokladem pro přiznaný územní souhlas, ten má následně dvouletou platnost, kterou není možné prodloužit. Dokumenty, které potřebujete k vyřízení stavebního povolení jsou velmi podobné. Příslušná žádost je v papírové formě na úřadě nebo online na webu Ministerstva pro místní rozvoj v PDF a DOCX formátu ke stažení. Dále je nutný výpis z katastru nemovitostí, technický popis stavby a souhlas sousedů. Stavební úřad má na zpracování žádosti a vydání souhlasu nebo nesouhlasu s vaším postupem třicet dnů. V případě, že by sousedé nesouhlasili (to ale v případě plotu nebude tak časté, jako u jiných staveb), může být tato doba samozřejmě delší.

 

 

Máte zájem o nezávaznou konzultaci či kalkulaci?
Kontaktujte nás!