Stavba plotu povoleni

Vyřizování stavebního povolení se může změnit v nekonečnou noční můru a nezáleží na tom, zda chcete stavět dům, firemní areál nebo oplotit své obydlí. Naštěstí pro nás, díky novele stavebního zákona (dále SZ) č. 183/2006 Sb. došlo od 1. 1. 2018 ke zjednodušení povolovacího procesu u mnohých činností. Jednou z nich je i stavba plotu. Jak se tedy je? Co všechno si musíte pro svatbu vyřídit?

K tomu, abychom si ukázali, jaké změny pro nás novela SZ platná od začátku roku 2018 přichystala, bude nejlepší shrnout si stav před novelou a po ní.

Stavba plotu – povolení do roku 2018

Do 31. prosince 2018 jsme ke stavbě plotu potřebovali získat územní souhlas, což znamenalo, že podle ustanovení § 96 odst. 1 SZ stavební úřad nevydával územní rozhodnutí o umístění stavby, nýbrž vám vydal územní souhlas.

K tomu jste museli splnit tyto podmínky:

  • Váš stavební záměr musel být v zastavěném území či v zastavitelné ploše
  • Poměry v území se nesměly nijak podstatně změnit
  • Stavební záměr neměl vyžadovat nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Dle ustanovení § 96 odst. 2 písm. a) SZ ve spojení s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 14. jste tak k výstavbě oplocení museli vlastnit územní souhlas. Jedním z kritérií, zda územní souhlas dostanete, byl i souhlas vašich sousedů a to, zda nebude oplocení omezovat je samotné. Dále zde byla i možnost omezení výšky plotu a použitého materiálu v souvislosti s regulačním plánem.

Stavba plotu – povolení od roku 2018

Od 1.1.2018 došlo ke zjednodušení podmínek, za kterých lze plot vystavět. Zájemcům o stavbu odpadá povinnost hlásit stavebním úřadům stavbu plotu, tudíž k jeho stavbě nebudete potřebovat ani souhlas svých sousedů.

To však platí jen v případě, kdy se plot nenachází na hranici s veřejným prostranstvím, nejedná se o stavbu nacházející se v seznamu památek či na chráněném území, či výška plotu nepřesahuje dva metry. Jestliže tyto podmínky nesplňujete, musíte postupovat dle stejných zásad, které platily ještě před novelou.

Povolení pro stavbu plotu - shrnutí

Cílem celé novely je usnadnění staveb jednoduchých či drobných s následným snížením byrokraticko-administrativní zátěže. Díky tomu nemusíte stavbu plotu hlásit na úřadě, pokud však váš plot nebude vyšší než 2 metry a nebude hraničit s veřejným prostranstvím. Také se na stavbu nemusíte dovolovat u svých sousedů.

Pokud však tyto podmínky nesplňujete, musíte na stavebním úřadě podat žádost spolu s jednoduchým technickým popisem stavebního záměru s příslušnými výkresy, souhlasy sousedů a závaznými stanovisky orgánů, kterých se stavba týká. Vaši stavbu může rovněž ovlivňovat i regulační plán, který může ovlivňovat nejen výšku plotu, ale i využití materiálů.

Máte zájem o nezávaznou konzultaci či kalkulaci?
Kontaktujte nás!