Oplocení nemovitosti z pohledu práva a povinností

Pořídili jste si nový dům nebo ho právě stavíte a uvažujete o tom, zda je nutné ohlašovat stavebnímu úřadu i záměr budovat oplocení? Nebo jste koupili dům a nejste si jisti, jestli máte vlastnické právo k plotu? A je vůbec nutné, aby vaše nemovitost nějaké oplocení měla? Pojďme se podívat na oplocení z hlediska práva, zákonů a povinností.

 

Čí je to vlastně plot?

Plot je z pohledu zákona volně stojící stavba, která má za úkol omezit pohyb přes hranici pozemku. Jde o drobnou stavbu, na jejíž zbudování není nutné stavební povolení nebo souhlas stavebního úřadu. Tedy až na výjimky. Z pohledu občanského zákoníku je plot rozhradou. Rozhradou je myšleno cokoliv, co odděluje dva přilehlé pozemky. Tedy plot, zídka, živý plot, stromová alej nebo třeba potok. Může jít také o společnou zeď, která odděluje dva domy.

HK ploty

V případě, že není vlastnictví rozhrady zřejmé, tam občanský zákoník stanovuje vyvratitelnou domněnku spoluvlastnictví. Plot je tedy v takovém případě ve spoluvlastnictví. Podíly vlastníků jsou přitom stejné. Stejná je pak samozřejmě i povinnost plot udržovat v dobrém stavu. Možná jste slyšeli o pravidle pravé ruky s orientací na vchod do domu. Toto pravidlo, které se traduje v laickém povědomí však bylo stanovené ještě kdysi před obecným zákoníkem občanským z roku 1811. Jde o pravidlo, že pravá stranu plotu při pohledu od hlavního vchodu do domu se považovala za výlučné vlastnictví vlastníka budovy. Někdy také docházelo k tomu, že při posuzování vlastnictví plotu lidé usuzovali z postavení sloupků. Taková pravidla však dnes nejsou zcela směrodatná.

 

Je dobré vědět, že při koupi nemovitosti není vlastnictví plotu separátně řešené. Plot přechází na nového majitele společně s pozemkem. Je tedy jakousi součástí pozemku nebo jeho příslušenstvím. Ideální je se tedy při nákupu zeptat původního majitele na vlastnictví oplocení. Díky tomu můžete do budoucna předejít zbytečným dohadům.

 

Budování nového oplocení

Díky novele stavebního zákona z roku 2018 jsou podmínky pro stavbu drobných staveb jako je oplocení jednodušší. Až na výjimky totiž pořízení oplocení nevyžaduje žádné souhlasy nebo povolení stavebního úřadu. Stejná pravidla platí také pro opravu plotu. Tedy za předpokladu, že bude zachována jeho výška. Dokonce není potřeba ani souhlas sousedů. Nejběžnější situace je v případě, že budujete plot do dvou metrů, který nehraničí s veřejným prostranstvím a navíc se plot nachází v zastavitelném území.

 

Ačkoli nejsou vyžadovaná žádná povolení nebo souhlasy sousedů, je pochopitelně lepší s nimi stavbu plotu probrat. Zákon vám to sice nenařizuje, nicméně jde spíše o zachování dobrých sousedských vztahů. Navíc je také dobré přesně určit hranici pozemku nebo se se sousedy dohodnout. V případě, že jsou nějaké pochybnosti o hranici pozemku, je třeba nechat polohové určení hranice nechat zaměřit geodetem.

 

Kdy je potřeba souhlas stavebního úřadu

Pokud chcete postavit plot, který hraničí s veřejným prostranstvím nebo potřebujete vybudovat plot vyšší než dva metry nebo si chcete oplotit pozemek v nezastavěném území, chcete oplotit pozemek v Praze nebo si stavba žádá i zemní práce či terénní úpravy, pak je třeba zažádat o souhlas příslušný stavební úřad. Samozřejmě je nutné se v takovém případě zajímat také o souhlas sousedních pozemků. Pozor si dejte také na regulační plán místa, kde žijete. Ten může určovat maximální výšku plotu nebo materiál, který na oplocení použijete.

 

Ještě složitější to je v případě, že chcete postavit plot v chráněném území. V takovém případě budete potřebovat ještě stanovisko památkářů. Ostatně souhlas památkářů budete potřebovat pro oplocení vždycky, pokud jste v památkové zóně. A to i tehdy, když nebude potřebovat souhlas stavebního úřadu.

 

Existuje povinnost oplotit pozemek

Možná jste někdy slyšeli, že jste povinni si svůj pozemek oplotit. To však není pravda. Povinnost oplotit pozemek jeho vlastník nemá. V případě, že je to potřebné k zajištění nerušeného výkonu vlastnického práva souseda a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků, tak k návrhu dotčeného souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může tuto povinnost uložit jen soud.

 

Co když si nejste jisti

Pokud si nejste jisti, zda povolení k oplocení na vašem pozemku potřebujete nebo nikoliv, zajděte se informovat na úřad. Ideální je kontaktovat nejprve obecní úřad v místě bydliště a zjistit, jak to v dané obci chodí. Jsou nějaká pravidla ohledně materiálu a výšky plotu? Na úřadě vám také jistě poradí, zda je nutné si na příslušném stavebním úřadě vyžádat povolení nebo nikoliv.

Máte zájem o nezávaznou konzultaci či kalkulaci?
Kontaktujte nás!