Časté dotazy

Plotové sloupky se standardně betonují do otvorů hlubokých 450–500 mm o průměru 150 mm.

Při standardní montáži doporučujeme plotové sloupky usazovat v rozestupech 2,5 – 3 metry od sebe

Lidem, kteří volí typ pletivového plotu s ohledem na svého domácího miláčka, můžeme doporučit celou řadu svařovaných sítí, které mají oproti klasickému zahradnímu pletivu tu výhodu, že jsou pevně spojené (svařené) v každém spoji, tudíž nehrozí roztržení. Jako vhodný typ sloupku nabízíme plotový sloupek Clip, který je vybaven montážním nosem, ke kterému se svařované pletivo přichytí pomocí nerezových svorek.

Na stavbu plotu je třeba získat územní rozhodnutí či souhlas na příslušném stavebním úřadě. Nejprve si ověřte hranice svého pozemku na katastrálním úřadě, zajděte za sousedy a seznamte je se svými záměry a v případě stavby plotu do ulice zjistěte podmínky z místních předpisů a zvyklostí. Poté s jasnými informacemi a záměrem zajděte na stavební úřad, kde vám zcela jistě poradí. K vydání územního rozhodnutí je zpravidla potřeba technický nákres, souhlas sousedů, případně vyjádření správců dotčených inženýrských sítí, policie nebo památkářů.

Pokud se jedná o opravu plotu beze změny výšky a vzhledu, pak se jedná o udržovací práce, na které se nevztahují žádné ohlašovací povinnosti. Rekonstrukce však nesmí negativně ovlivnit zdraví osob, životní prostředí, požární bezpečnost, stabilitu stavby apod.

Na oplocení firemních pozemků je určeno tzv. průmyslové oplocení. Vyrábí se z pozinkovaných a poplastovaných panelů, které jsou velmi odolné, neprohýbají se a mají dlouhou životnost. Tyto průmyslové ploty se používají také ve vojenských objektech. Zde však bývají kvůli bezpečnosti doplněny ještě o žiletkový drát a různé řetězy na branách. Ve firmě vám k zabezpečení postačí kvalitní elektronika, například na posuvné elektronické bráně.