Realizace plotových dílců 2D, 3D a svařovaného pletiva